https://senshigym.com/wp-content/uploads/2022/02/LESE6656.jpg

Функционалнa Академия

Функционалният фитнес е най-ефективният тренировъчен метод за подобряване на общата физическа подготовка. Това се постига чрез комбинация от работа с тежести, гимнастика(собствено тегло) и „кардио“ елементи. Tой тренира нашите сила, кондиция, координация, баланс, гъвкавост и мобилност използвайки фундаментални за човека движения като клякане, навеждане, дърпане, бутане, носене и други. Учи ни как да използваме инструментите на нашето тяло за да бъдем подготвени за всички физически предизвикателства, пред които се изправяме.

„Функционална академия“  провежда групови и индивудиални тренировки. Тренировките се провеждат под формата на класове до 12 души с продължителност 60 минути. Ако трениращият няма предишен опит с функционални движения трябва да премине през задължителен курс за начинаещи, който се провежда всеки месец.

Тук е мястото, където човек може да подобри качеството на своя живот и да достигне пълния си физически потенциал. Именно това ни помага да бъдем по-пълноценни в нашето ежедневие, независимо дали се отнася до грижата за семейството и дома, в нашата професия или просто във вършенето на любимите ни занимания.